Przeglądy i naprawy:

 • Modernizacja sterowania kompletnych maszyn. 
 • Odwijaki firm MEGTEC, Contiweb, Buttler …
 • Piece firm MEGTEC, Contiweb, Vits ..
 • Dopalacze firm MEGTEC, Katec, Kranz, Vits, Dürr …
 • Systemy Baldwin, Technotrans, Tolerans, Ferag

Dokonujemy również następujących certyfikowanych przeglądów (wymaganych przez niektóre firmy ubezpieczeniowe):

 • Kontrola funkcjonalności systemów awaryjnego zatrzymania maszyny.
 • Sprawdzenie prawidłowych nastawień czujników ciśnienia gazu
 • Sprawdzenie prawidłowych nastawień czujników ciśnienia  powietrza spalania 
 • Sprawdzenie prawidłowych nastawień czujników ciśnienia  powietrza obiegowego
 • Sprawdzenie prawidłowości działania termopar oraz ich zabezpieczeń
 • Sprawdzenie systemu kontroli zaniku płomienia 
 • Certyfikowanie szczelności gazociągu.
  Pomiarów dokonujemy za pomocą certyfikowanej stacji FID Bernhard Atomic 3006 oraz dodatkowego sprzętu pomiarowego Firmy TESTO.
 • Wykonujemy systemy nawilżania natryskowego oraz mycia wstęgą (maszyny gazetowe).